Elektrownie atomowe

image Elektrownie atomowe funkcjonują w innych państwach od kilkudziesięciu lat, w Polsce natomiast tego typu energii nie pozyskiwano do tej pory. Program pierwszej elektrowni atomowej jest w powijakach a wiedza społeczeństwa na temat elektrowni atomowych jest znikoma. Z jednej strony sam proces uzyskiwania energii z rozkładu pierwiastków promieniotwórczych jest bardzo czysty, z drugiej strony jest on bardzo mało efektywny i ogromna część energii wydostaje się do środowiska w postaci zanieczyszczeń ciepłem. Dodatkowo powstaje problem składowania odpadów promieniotwórczych. Teoretycznie składowane prawidłowo odpady te nie stanowią żadnego zagrożenia, z drugiej strony nikt nie może zagwarantować, że nie wystąpią uchybienia w procesie składowania. Pozostaje jeszcze zagrożenie, którego wszyscy się najbardziej obawiają – awaria elektrowni i skażenie promieniotwórcze. A jak wiadomo takie awarie już się w przeszłości zdarzały. Reasumując energia atomowa jest niewątpliwie dobrą alternatywą dla elektrowni węglowych, ale należy rozważyć również źródła energii odnawialnej.

Comments are closed.