Biogaz

image Czym tak naprawdę jest biogaz i do czego jest wykorzystywany? Otóż biogaz jest przede wszystkim bardzo korzystnym rozwiązaniem, jeśli weźmiemy pod uwagę ochronę środowiska naturalnego. Jest on bowiem uzyskiwany poprzez surowce pochodzenia roślinnego. Zwany jest powszechnie bioenergią. Jednak nie tylko pozyskiwany jest z roślin, choć stanowią one głownie źródło wytwarzanej energii, bo również z tego, co pozostawiają po sobie zwierzęta, czyli odchodów. W takich przypadkach jest wytwarzany metan, na którego podstawie jest produkowany właśnie biogaz, ale tylko wtenczas, kiedy wspomniany gaz nie ma styczności z powietrzem. Jest to bardzo ważny warunek do tego, żeby go uzyskać. Poza tym wszelkie gospodarstwa na wsiach mogą jak najbardziej wykorzystać do jego produkcji nawóz naturalny, słomę, które przetwarzane są w biogaz za pomocą specjalistycznych urządzeń. Po uzyskaniu metanu można przetwarzać go dalej w energie cieplną. Niektórzy gospodarze wykorzystują uzyskane źródło do napędzania maszyn rolniczych.

Comments are closed.