Porządek na budowie

Na każdej budowie – niezależnie od wielkości panują określone zasady, których nie powinno się w żaden sposób naginać czy w ogóle ignorować. To kwestia bezpieczeństwa jak również dobrej infrastruktury i organizacji pracy. Inwestor powinien jeszcze przed rozpoczęciem prac ustalić kilka istotnych szczegółów, które będą usprawniały pracę i nie nastręczały trudności. Teren budowy trzeba ogrodzić w taki sposób by nie zasłaniać widoku z drogi, zwłaszcza jeśli nasz nowy dom ma stanąć na skrzyżowaniu dwóch ulic. Oprócz tego, ogrodzenie powinno posiadać szeroką bramę wjazdową. Na nim należy umieścić tablice informujące o niebezpieczeństwie i prowadzonych pracach budowlanych. Kolejno trzeba zadbać o wszystkie potrzebne media. Teren na którym będą składowane materiały budowlane musi zostać osuszony oraz utwardzony. Do tychże materiałów powinien być dobry dostęp nie tylko dla pracowników, ale i samochodów, które będą go transportowały. Główna tablica informacyjna musi być widoczna. Należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa, a także o zachowaniu czystości na budowie – np. samochody nie mogą z niej wyjeżdżać brudne.

Comments are closed.